14 december 2018
27 februari 2018

Voor het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam hebben we een aantal how-to filmpjes gemaakt over het leerlingvolgsysteem ‘Magister’. In 7 korte filmpjes wordt onder andere uitgelegd hoe een deelnemer kan worden toegevoegd in het systeem en hoe er een uitnodigingsbrief voor een intakegesprek verstuurd kan worden.

Hieronder zie je een impressie van één van de how-to filmpjes.