Engage Proces
30 juli 2017
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden
30 juli 2017

Voor hersenletsel support ontwikkelden wij modules voor mensen die op latere leeftijd met hersenletsel te maken hebben gekregen. De online modules zijn voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten en bieden handvaten en ondersteuning om met de nieuwe situatie om te gaan. Denk hierbij aan verdiepingsopdrachten en activiteiten zoals bijvoorbeeld ‘Maak een foto van een waardevol moment’ of meditatieoefeningen.