10 november 2016
4 november 2016

Voor het Klant Contact Center was het CAK op zoek naar een manier om bewustzijn voor de klanten te creeeren. Hier hebben wij een interactieve e-learning module van gemaakt die met behulp van animaties en vragen duidelijk maakt wat ieder zijn rol in het Klant Contact Center is om samen voor de klant te zorgen. De module is positief ontvangen op de afdeling door de medewerkers en heeft een positieve bijdrage geleverd aan het bewustzijn van de klant!

Het CAK wilde nieuwe en bestaande medewerkers in nieuwe regelingen trainen. Ze zochten een manier om de basis van de regelingen duidelijk te maken, op een eenvoudige en simpele manier. Hiervoor hebben wij 7 modules ontwikkeld die de basis uitleggen van deze regelingen, de stappen in het proces, wie erbij betrokken is en wie die klanten eigenlijk zijn. Deze basis e-learning modules vormen de basis voor de onboarding training bij het CAK en maken voor iedereen snel duidelijk hoe de basis van de regeling in elkaar zit.