Articulate Gebruikersdagen 2017
21 november 2017
SCARF motivatie in E-learning
SCARF: Motivatie in e-learning | Deel 2: de C van Certainty
4 juni 2018
Laat alles zien

Het NRTO-keurmerk: Erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Ria van 't Klooster (NRTO) en Annemarie Rebel (E-learning Training)

Ria van 't Klooster (NRTO) en Annemarie Rebel (E-learning Training)

Trots kunnen we melden dat E-learning Training het NRTO-keurmerk bezit! Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat E-learning Training voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.  Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.